Deprecated: Optional parameter $post_types declared before required parameter $location is implicitly treated as a required parameter in /home/public/sites/www.uwhomeopaat.info/wp-content/plugins/monarch/monarch.php on line 3783
Klassieke Homeopathie | UwHomeopaat.info

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

 

Over homeopathie

Klassieke homeopathie is een holistische behandelwijze. Een mens is een eenheid van lichaam en geest in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving.

Homeopathie stimuleert het vermogen van het lichaam om zichzelf te herstellen. Voorbeeld van ons zelfherstellend vermogen is een wond die spontaan dichtgroeit. Bij ziekte of klachten is er sprake van een dysbalans of verstoring van ons systeem waardoor dit vermogen verminderd of geblokkeerd wordt. Een klassiek homeopaat geeft met behulp van een homeopathisch middel het zelfherstellend vermogen een duwtje in de rug. Soms is hierbij één middel voldoende soms zijn er meerdere opeenvolgende middelen nodig.

Ieder mens is uniek en heeft dan ook een persoonlijk geneesmiddel nodig. Zo kan het dus heel goed voorkomen dat de hoofdpijn van mevrouw X, die toch wel haast hetzelfde lijkt als de hoofdpijn van mevrouw Y, beide met een verschillend geneesmiddel behandeld worden.

Heel veel stoffen (bijv. planten, maar ook mineralen zoals kwik) veroorzaken bij gezonde mensen bepaalde ziektesymptomen. Als van zo’n stof een homeopathisch geneesmiddel wordt gemaakt, kunnen hiermee soortgelijke symptomen bij zieke mensen juist genezen worden. Dit noemen we het gelijksoortigheidprincipe en vormt de basis voor de homeopathie.  Grondlegger van de homeopathie was de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843)

Hippocrates formuleerde dit principe als “similia similibus curentur” (het gelijke worde genezen met het gelijkende).

Homeopathische middelen
De werking van homeopathische middelen wordt bepaald d.m.v. geneesmiddelproeven. Een aantal gezonde (vrijwillige) proefpersonen neemt een bepaald middel net zo lang in totdat zij er reacties op krijgen. Dat kunnen lichamelijke en psychische reacties zijn, vaak in allerlei combinaties.

Door alle reacties van alle proefpersonen die dit middel testen samen te nemen, alsof ze één proefpersoon zijn, ontstaat het klachtenbeeld van dát homeopathische middel. Dit noemen we het geneesmiddelbeeld. Hierdoor ontstaat de Materia Medica, een boekwerk met de beschrijving van alle homeopathische middelen.

De kunst voor de homeopaat is een homeopathisch middel te kiezen, dat in staat is bij gezonde proefpersonen dát geneesmiddelbeeld op te roepen, dat het beste gelijkt op uw ziektebeeld.

In de homeopathie gaan we er van uit dat de oorzaak van de klachten op energetisch niveau ligt. Dit is de reden waarom in de homeopathie met verdunde en geschudde medicijnen wordt gewerkt. Het worden daardoor gepotentiëerde middelen welke kunnen werken op het niveau van de oorzaak: het energetische niveau.

De laatste vijftien jaar is de ontwikkeling op dit gebied in de homeopathie in een stroomversnelling geraakt. De kennis van de geneesmiddelen neemt zodanig toe dat we steeds preciezer voor kunnen schrijven, niet alleen bij de lichamelijke uitingen maar ook bij de onderliggende emoties.

Homeopathie tijdens zwangerschap

Homeopathie voor kinderen en babies

Homeopathie voor mannen

Homeopathie voor vrouwen

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie: